سیناکر راهکارهای هوشمندی متشکل از دستگاه‌ها و نرم افزارهای تحلیلگر ارائه می‌کند تا افراد با پایش هوشمند و مداوم وضعیت سلامتی‌شان کیفیت خود مراقبتی خود را بهبود ببخشند.

راهکارهای سیناکر

سیناکر

اپلیکیشن خود مراقبتی سیناکر

ثبت و پایش مداوم وضعیت سلامتی

Covid

سیناکر کووید

پایش هوشمند و ایمن از راه دور

برای مبتلایان به کووید ۱۹ و نزدیکان آنها

مامانیا

مراقبت هوشمند بارداری

اپلیکیشن خودمراقبتی سیناکر

 ثبت مداوم شاخص‌های سلامتی مانند فشارخون، قندخون و وزن و نمایش تغییرات این شاخص ها در اپلیکیشن خودمراقبتی سیناکر امکان پذیر است و به افراد این امکان را می‌دهد که با پایش مداوم سلامتی نسبت به اصلاح سبک زندگی خود اقدام کنند.

قابلیت های اپلیکیشن خودمراقبتی سیناکر

پایش مداوم

ثبت مداوم شاخص های سلامتی مانند فشار خون، قندخون و وزن

بهبود کیفیت خودمراقبتی

کمک به مدیریت وضعیت سلامت و بهبود سبک زندگی

روند تغییرات سلامتی

نمایش روند تغییرات شاخص ها به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه

حذف خطای انسانی در ثبت داده

ارسال داده های اندازه‌گیری شده به صورت خودکار از طریق بلوتوث