وقتشه فرمون سلامتت رو بگیری دستت!

وقتشه فرمون سلامتت رو بگیری دستت!

شهامت قدرتمند بودن را دوباره بیابید

زمـان، میـزان انـرژی و کیفیـت زندگی‌تـان را بـا سـیناکر بهبـود دهیـد. بـا اپلیکیشـن منحصـربـه‌فـرد مـا، پایـش سـلامتی خـود را آسـان‌تر کنیـد تـا بتوانیـد از حداکثـر پتانسیل خود برای رسیدن به اهداف ارزشمندتان استفاده کنید.

سـیناکر بـا ارائـه راه‌حل‌هـای هوشـمند در حـوزه پایـش و مدیریـت قندخـون، فشــارخون، وزن و آنالیــز بــدن، مراقبت‌هــای بــارداری و نیــز کوویــد تجربه سلامتی لذت‌بخشی را بــرای افــراد دارای بیماری‌هــای زمینــه‌ای و غیــرواگیــر رقم می‌زند.

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون بالا

کووید ۱۹

چاقی و تناسب اندام

مراقبت‌های دوران بارداری

خودمراقبتی

سـیناکر بـا ارائـه راه‌حل‌هـای هوشـمند در حـوزه پایـش و مدیریـت قندخـون، فشــارخون، وزن و آنالیــز بــدن، مراقبت‌هــای بــارداری و نیــز کوویــد تجربه سلامتی لذت‌بخشی را بــرای افــراد دارای بیماری‌هــای زمینــه‌ای و غیــرواگیــر رقم می‌زند.

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون بالا

کووید ۱۹

چاقی و تناسب اندام

مراقبت‌های دوران بارداری

خودمراقبتی

"لذت فرستادن صدای توراهیم برای مادرم را برای اولین بار با مامانیا تجربه کردم"

مادر باردار
"باورم نمیشه تونستم HbA1c ام رو از ۸.۹ به ۶.۲ برسونم"

آقای میانسال مبتلا به دیابت نوع ۲
"دقیقا موقعی که مردد بودم برم بیمارستان یا نه، بهم کمک کرد تا بهترین تصمیمو بگیرم"

خانم میانسال مبتلا به فشار خون
Previous
Next
"باورم نمیشه تونستم HbA1c ام رو از ۸.۹ به ۶.۲
برسونم"

آقای میانسال مبتلا به دیابت نوع ۲
"دقیقا موقعی که مردد بودم برم بیمارستان یا نه، بهم
کمک کرد تا بهترین تصمیمو بگیرم"

خانم میانسال مبتلا به فشار خون
"لذت فرستادن صدای توراهیم برای مادرم
را برای اولین بار با مامانیا تجربه کردم"

مادر باردار
Previous
Next

سیناکر سفیر سلامتی

تکنولوژی ما با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند مورد تأیید وزارت بهداشت به تحلیل داده‌های سلامت شما می‌پردازد، بنابراین شما می‌توانید با ثبت روزانه فاکتورهای سلامتتان، تغییرات آن‌ها را در بلندمدت بررسی و ادامه مسیر سبز فردایتان را پیش‌بینی و مدیریت کنید.

اگر شما برای یک ماه تحت فشارخون‌بالا قرار گرفته باشید و یا در طول یک دهه با دیابت زندگی کرده‌ باشید، از این پس سیناکر در جاده زندگی‌تان همواره همراهتان خواهد بود و با کمال میل برای کمک‌رسانی به شما حاضر می‌باشد. تنها کافیست به چند سوال درباره سلامتتان پاسخ دهید، تا بتوانیم با شخصی‌سازی کردن راهکارهای هوشمند سیناکر بهترین مدل برای شما را ارائه دهیم.

اگر شما برای یک ماه تحت فشارخون‌بالا قرار گرفته باشید و یا در طول یک دهه با دیابت زندگی کرده‌ باشید، از این پس سیناکر در جاده زندگی‌تان همواره همراهتان خواهد بود و با کمال میل برای کمک‌رسانی به شما حاضر می‌باشد. تنها کافیست به چند سوال درباره سلامتتان پاسخ دهید، تا بتوانیم با شخصی‌سازی کردن راهکارهای هوشمند سیناکر بهترین مدل برای شما را ارائه دهیم.

دیگـه می‌تونـم قنـدخـون مـادران مبتـلا بــه دیابــت بــارداری تحــت نظــرم رو به‌صورت لحظه‌ای بررسی کنم و بابتش از سیناکر متشکرم

خانم دکتر حسینی، همراهان سیناکر

۰
تعداد پزشکان همراه
۰
تعداد بیماران تحت پوشش
۰
تعداد داده سلامت
۰
تعداد پایش ماهانه فعال

توجه کنید نرم‌افزار سیناکر در داخل اپ استور اپل با نام Terawave قرار دارد. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با پشتیبانی سیناکر ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۰۲ تماس بگیرید.

برای دریافت اپلیکیشن سیناکر اینجا کلیک کنید.